Niet slim

Maandag, 30 oktober 2017

Zozo, dus CDA-fractieleider Buma vindt dat de uitslag van het komende referendum over de ‘sleepwet’ door het kabinet moet worden genegeerd. Sterker nog, hij weet zelfs al dat die uitslag zal worden genegeerd, want het referendum is iets dat volgens het regeerakkoord toch wordt afgeschaft. Nou hoef je echt niet helderziend te zijn om te beseffen dat het kabinet de uitslag inderdaad zal negeren, maar het lijkt niet zo slim om dat nu al op deze manier te zeggen.

Lijkt, want Buma is na vijftien jaar Kamerlidmaatschap een te doorgewinterd politicus om zo’n uitspraak per ongeluk te doen. De ophef erover zal hij ook wel hebben voorzien, dus er zit ongetwijfeld een bedoeling achter. Ik kan er eigenlijk maar één bedenken: coalitiepartner & referendumvoorstander D66 de pas afsnijden, nog voor het debat over de wet én het referendum überhaupt is begonnen. Het eerste piketpaaltje dat bepaalt tot hoever de samenwerking binnen de coalitie kan gaan, is bij deze geslagen, en de afstand tussen CDA en D66 is duidelijk gemarkeerd. We zullen het de komende tijd ongetwijfeld vaker gaan zien.

Voorspelbaar is dat de oppositie een debat hierover wil met het kabinet. Eigenlijk vreemd, want de uitspraak is niet van een lid van het kabinet maar van een fractieleider. We proberen toch steeds de illusie van (enig) dualisme tussen kabinet en Kamer hoog te houden? Sla dan terug in de media, dames en heren van de oppositie, en maak het niet nog groter door het kabinet ter verantwoording te roepen. Die kans komt nog wel als het referendum is gehouden en het kabinet inderdaad besluit de uitslag naast zich neer te leggen. Laten we trouwens niet vergeten dat dat gewoon kan, want het gaat om een raadgevend referendum.

Was Buma er trouwens, nog niet zo lang geleden, niet een voorstander van om de uitslag van het Oekraïne-referendum juist wél te respecteren, ook al was ook dat ‘slechts’ raadgevend? ‘Je kunt niet miljoenen mensen naar de stembus laten gaan voor een referendum om de uitslag vervolgens bij een 'ja' wél, maar bij een 'nee' niet te volgen,’ hoorden we hem toen zeggen. En in een tweet: ‘Juridisch is het referendum raadgevend, maar democratisch kun je niet zeggen dat je deze uitslag naast je neerlegt. Het CDA blijft bij dat standpunt.’

Over het accepteren van de uitslag van het Oekraïne-referendum zei Buma trouwens nog iets: ‘Doe je dat (= de uitslag respecteren) niet, dan oogst je nog meer verlies van vertrouwen in de politiek en nog meer cynisme tegenover Den Haag en Brussel.’ Coalities veranderen en opvattingen ook, maar soms gaat het wel erg snel. Het cynisme tegenover Den Haag en Brussel groeit en bloeit in ieder geval op deze manier. Misschien was het after all toch niet zo’n slimme uitspraak.
Maurits van den Toorn
Journalist en redacteur


Meest recente blogsMeest recente foto'sMeest recente publicaties