Heisa

Maandag, 12 maart 2018

Ha! Er is weer heisa over de honorering van een topmanager. Dat was alweer een poosje geleden, de laatste keer ging het om de ABN Amro, als ik me niet vergis. Ralph Hamers van de ING Bank is dit keer de gelukkige. De Raad van Commissarissen gunt hem een salarisverhoging van 50% tot het plezierige bedrag van 3 miljoen euro per jaar. Proficiat kerel!

De motivering is van de gebruikelijke en zo langzamerhand voorspelbare krukkigheid: een betere honorering is nodig om te voorkomen dat dit toptalent de wijk naar het buitenland neemt. Zelfs premier Rutte zei een paar jaar geleden al: ‘Ga dan! Toedeledokie!’ Gek, maar vervolgens doen ze het niet. Uit het feit dat niet de ganse wereld vol loopt met Nederlandse topmannen/vrouwen blijkt trouwens ook dat de trek elders in de wereld in managend toptalent uit de Lage Landen niet zo heel groot is. Als het over Nederlandse topmanagers elders gaat duiken trouwens altijd dezelfde namen op: Onno Ruding, alweer een half mensenleven geleden, en Ben Verwaayen, ook niet direct gisteren.

De kritiek vanuit de politiek was trouwens bijna even voorspelbaar. Wat fijn dat we Twitter hebben tegenwoordig, iedereen kon meteen los. Grote verontwaardiging bij praktisch alle partijen, vooral gemotiveerd door het feit dat ING in de crisis van 2008 met tien miljard euro overheidsgeld was gered. Dat dat bedrag inmiddels al lang is terugbetaald werd niet vermeld. Om dan jaren later alsnog met dat argument een soort moreel gezag over de ING te claimen doet wat geforceerd aan.

Nou vind ik een salarisverhoging van 50% aan de tamelijk straffe kant, en dat voor iemand die, alles wel beschouwd, ook niet meer is dan een – weliswaar goedbetaalde – loonslaaf. Ik dacht tenminste niet dat meneer Hamers eigenhandig de ING heeft opgericht. En als de geleverde prestaties tegenvallen kan de nu zo gulle Raad van Commissarissen hem net zo makkelijk aan de dijk zetten – pardon, dan gaat het gezelschap ‘in goed onderling overleg’ uiteen. Zijn opvolger heeft dan natuurlijk wel de mazzel van dit hoge salaris.

Eerlijk gezegd zal het me een zorg zijn of Hamers drie of vier of vijf miljoen wegschuift. Ik heb te weinig fantasie om te bedenken wat je met zo’n bedrag kunt doen, want zelfs als je een tweede Ferrari en een derde BMW X5 koopt omdat dat zo’n handige boodschappenwagen is, en je acht studerende kinderen hebt, dan nog houd je van zo’n bedrag toch een aardig zakcentje over. Nou ja, akkoord, je huis heeft wat hogere onderhoudskosten dan de gemiddelde Vinex-woning.

En toch knarst het, maar om een andere reden. Het bestuur van ING en naar te vrezen veel andere bedrijven wordt bevolkt door mensen die geen enkel besef lijken te hebben van wat er in de maatschappij leeft. En dat terwijl een bank er is voor de aandeelhouders, maar ook een dienende maatschappelijke functie heeft; ‘systeembank’, kent u die uitdrukking nog? Dat ze dat over het hoofd zien – of, waarschijnlijker, er doodgewoon schijt aan hebben – lijkt mij het échte probleem.

Aanvulling: De HH Commissarissen zijn alsnog wakker geworden: 'Wij realiseren ons dat we de publieke reactie in Nederland op deze duidelijk gevoelige kwestie hebben onderschat.' Pech voor Hamers, die nu moet blijven sappelen met anderhalf miljoen. Over een poosje proberen ze het vast nog een keer.


Anno 1613

Vrijdag, 9 februari 2018

Het koninklijk weeshuis in Buren, gebouwd in 1613. In het gebouw is tegenwoordig het Marechausseemuseum gevestigd.


Partij-overstijgend graaien

Zondag, 4 februari 2018

Al lang geleden heb ik geleerd dat boosheid geen goede drijfveer is om een stukje te schrijven. Enige distantie tot het te behandelen gebeuren is welkom. Inmiddels overheerst de verbazing over de manier waarop de ex-burgemeester van Wassenaar en zijn echtgenote zich van een bovenwettelijke ontslagvergoeding van 17.800 euro hebben proberen te voorzien, en de mislukte poging om de huur van de ambtswoning – waar het paar na het terugtreden van de burgemeester nog enige tijd in mocht blijven wonen – met 400 euro per maand te verminderen.

We hebben het niet over de minsten: de burgemeester in kwestie is Jan Hoekema, iemand die je toch wel een partijcoryfee van D66 kunt noemen. Zijn echtgenote Marleen Barth is zelfs fractievoorzitter in de Eerste Kamer, maar dan namens de PvdA. Hulpje in het optuigen van de constructie was Charlie Aptroot, eertijds VVD-Kamerlid en inmiddels niet alleen burgemeester van Zoetermeer, maar ook waarnemer in Wassenaar en daarmee de opvolger van Hoekema. Ach, je hebt wat voor elkaar over als burgemeesters onder elkaar, toch? En partijverschillen spelen tegenwoordig nauwelijks nog een rol nu praktisch alle partijen met elkaar coalities vormen.

Het is tegelijk ook een beetje sneu: je reputatie op het spel zetten voor een bedrag waarvoor je amper een tweedehands middenklasser kunt kopen.

Dat de betrokkenen nattigheid voelden, bleek wel uit pogingen om openbaarmaking van de afspraken te voorkomen toen NRC Handelsblad begon te vissen en een WOB-verzoek indiende. Aardig is natuurlijk dat iemand hierover is gaan kletsen, want anders was de krant niet gaan zoeken. Toen het allemaal uitkwam beloofde Hoekema direct om het geld terug te storten – toch een beetje slecht geweten misschien? – en liet Barth aan het PvdA-bestuur weten dat het ‘niet handig’ was geweest dat ze om huurverlaging had gezeurd.

Goedwillende mensen zullen daar misschien een vorm van excuses in zien; ik niet. Het is er eentje uit de stal van Jacques Tichelaar, die aftrad als CdK van Drenthe toen aan het licht was gekomen dat hij, ondanks herhaalde waarschuwingen, een familielid op ongeoorloofde wijze aan een klus voor de provincie had geholpen. Betuigde hij spijt daarover toen hij ontslag nam? Niet echt, hij vertrok omdat ‘de druk voor de familie’ te groot was geworden.

Het lijkt zo langzamerhand wel ouderwets om dit soort dingen raar te vinden. Maar we hebben het hier toch over een bestuurder en een volksvertegenwoordiger die benoemd resp. gekozen zijn ter behartiging van het algemeen belang? Daar hoort een zekere morele standaard en een besef van integriteit bij, en liefst ook enige zelfreflectie – noem het voor mijn part boerenverstand – als je bezig bent met het ‘regelen’ van geld uit de publieke kas waar je volgens de wettelijke normen geen recht op hebt.

Eigenlijk het meest onrustbarend is de oorverdovende stilte na het bekend worden van dit verheffende gebeuren. Hallo meneer Pechtold, horen we nog iets van u over dit sieraad voor de partij? Meneer Asscher, misschien nog iets op te merken over uw fractieleider in onze senaat? Dat je van de VVD niets hoort verbaast me niet eens – in de eerste plaats heeft Aptroot zichzelf niet verrijkt, en bovendien kunnen ze daar zo langzamerhand wel aan de gang blijven met reageren op dergelijk gescharrel. Met z’n allen zijn we dit soort akkefietjes kennelijk al tamelijk normaal gaan vinden.

Aanvulling: Barth is vertrokken uit de Eerste Kamer en Hoekema is weg als waarnemend burgemeester van de gemeente Langendijk. Ze hadden die 17.800 euro inmiddels goed kunnen gebruiken.
Maurits van den Toorn
Journalist en redacteur


Meest recente blogsMeest recente foto'sMeest recente publicaties